top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR KIØSTERUD BEGRAVELSESBYRÅ

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Arnfinn Finmark er på vegne av Kiøsterud Begravelsesbyrå behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Navn, fødselsdato evt. fødselsnummer, adresse, slektskapsforhold, telefonnummer og epostadresse. På avdøde personer lagrer vi navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap, fødested, fødselsnummer og tilhørighet til tros- eller livssynssamfunn. I noen tilfeller lagres også siste ligning. Personopplysninger om avdøde personer omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger. På arvinger etter en avdød lagres navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato evt. fødselsnummer og slektskapsforhold. Vi lagrer også navn, livssynstilhørighet og ønsker for egen gravferd for personer som ber oss om det.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg som kunde. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med senere behov for kjøp av tjenester fra vårt byrå.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 b.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 a. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere og underleverandører. Det være seg gravplassmyndighet, skifterett, kirkelige kontorer, prester/gravferdstalere, blomsterleverandører og andre relevante foretak.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i henhold til bestemmelser i norske lover og forskrifter. Opplysninger om avdøde personer lagres i sikkert arkiv «for alltid» med mindre du som kunde ber oss om å slette dette. Der hvor det er skriftlig avtalt kan opplysninger vi har mottatt lagres utover bestemmelser i norske lover og forskrifter.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vi har drøftet om vår bedrift faller inn under kravet om å ha et personvernombud. Vi har kommet frem til at vi ikke trenger det begrunnet med at vi ikke behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger i stor skala.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse: post@kiosterud.no

Kisterud_transparent_hvit.png

TELEFON: 35 96 04 82

Meny

bottom of page