top of page
Torunn_nett.jpg
Arnfinn_nett.jpg

Velkommen til Kiøsterud

Kiøsterud Begravelsesbyrå ble etablert av Sverre Kiøsterud i 1952. Bedriften ble raskt en foretrukket tjenesteyter i området og Sverre fikk derfor med seg sin kone Anne Johanne i arbeidet. I 1970 overtok deres datter Synnøve Kiøsterud Brekka og hennes mann Arne Brekka virksomheten. De drev byrået som en familiebedrift frem til utgangen av 2009. Da overtok Torunn og Arnfinn Finmark som innehavere. Byråets oppdragsområde er i hovedsak Bamble kommune, men byrået har stadig oppdrag også i nabokommunene. 

Før i tiden var det vanlig at familien selv med hjelp av sambygdinger sto for alt det praktiske når noen døde. I bygder og byer fantes det nabokoner som tok seg av stell av den døde mens lokale snekkere og trevarefabrikker sto for kisteproduksjonen. Utover på 1900-tallet ble vognmannsforretningene forløpere for den delen av begravelsesbyråenes virksomhet som gjelder transport av kiste og avdøde.

Etter krigen og utover på 50- og 60-tallet ble flere og flere begravelsesbyråer etablert og tjenestespekteret utvidet. I dag er gravferd et stort arbeidsområde som gjør at hvert dødsfall fordrer mange timers arbeid, - alt med tanke på en verdig avskjed med den avdøde. I Norge er det ca. 40.000 dødsfall hvert år. Nærmere 300 begravelsesbyråer betjener de etterlatte.

Gruppebilde_nett.jpg

Våre medhjelpere i byrået. Fra venstre: Kristian, Anne, Karoline, Heidi og Kjetil.

Kontakt oss, så skal vi hjelpe deg

Arnfinn_nett.jpg

ARNFINN

FINMARK

Telefon: 35 96 04 82

E-post: post@kiosterud.no

Torunn_nett.jpg

TORUNN

DAHL FINMARK

Telefon: 35 96 04 82

E-post: post@kiosterud.no

Kisterud_transparent_hvit.png

TELEFON: 35 96 04 82

Meny

bottom of page