top of page

TA VARE PÅ MINNENE

 

...

Trygg bistand i sorgen

Døden kommer før eller senere til oss alle. Enten den kommer stille og ventet eller brått og uforberedt vil den være en naturlig konsekvens av livet – en erfaring vi aldri kan velge bort.​ I løpet av et år er vi i begravelsesbyrået i kontakt med utallige pårørende. Men like fullt minner vi oss selv hver dag på at de vi møter aldri før har mistet sin mor eller far, sin ektefelle, sin søster, bror, datter eller sønn. For dem som har mistet en av dem som sto dem nær er situasjonen unik. Det finnes bare én av hvert enkelt menneske. Vår erfaring med menneskene vi møter er at gravferden er en viktig begivenhet. Vår rolle er å legge til rette alt det praktiske slik at gravferden kan bli en minnerik og fin opplevelse. En verdig avskjed som speiler den dødes liv på en god og riktig måte. Savnet kan vi ikke ta bort, men vårt håp og vår målsetting er at samarbeidet med oss kan oppleves som trygg bistand i sorgen.

Dette er oss

Gruppebilde_alle.jpg
Kisterud_transparent_hvit.png

TELEFON: 35 96 04 82

Meny

bottom of page