top of page

VED DØDSFALL

Når et dødsfall skjer er det mange spørsmål som melder seg. Hva gjør vi nå? Hvor henvender jeg meg? Hvordan skal vi ordne begravelse? Alle disse spørsmålene kan begravelsesbyrået hjelpe med. Her er en liten oversikt over viktige punkter:
 

Ved dødsfall i hjemmet eller annet sted utenfor institusjoner

 • Ring avdødes fastlege eller legevakt (Tlf. 116117 evt. Bamble 35 96 55 20 – Porsgrunn 35 93 23 93 – Skien 35 00 25 00). Den døde skal ikke flyttes på før legen har ankommet og skrevet legeerklæringen

 • Ring begravelsesbyrået på 35 96 04 82. Her vil det alltid være noen som svarer, hele døgnet

 • Avdøde fraktes som regel på båre til egnet stellerom/kjølerom der vedkommende senere stelles og legges i kiste. Dersom familien ønsker mer tid til avskjeden i hjemmet, er vi behjelpelige med å legge til rette for dette. Noen ønsker at avdøde skal stelles og legges i kiste i hjemmet. Disse spørsmålene avklares i første kontakt med oss

 • Det avtales tid for en konferanse med begravelsesbyrået for å planlegge det videre arbeid med gravferden

 

Ved dødsfall på sykehus, sykehjem eller annen institusjon

 • Personalet varsler pårørende dersom de ikke allerede er på stedet. Personalet varsler også lege. Pårørende tilbys å komme til rommet der den avdøde ligger for å ta en avskjed der. Dette kan også gjøres på lokalt kapell på et senere tidspunkt

 • På sykehuset vil personalet be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. På sykehjem eller annen institusjon vil ofte personalet tilby seg å varsle det byrået du ønsker å benytte. Du kan også velge å kontakte byrået selv

 • Det avtales tid for en konferanse med begravelsesbyrået for å planlegge det videre arbeid med gravferden

 • Begravelsesbyrået avtaler henting av den døde med institusjonen

 

Ved dødsfall i utlandet

 • Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge 

 • Ta kontakt med begravelsesbyrået for videre råd og veiledning

 • Skjer dødsfallet i Norden eller Storbritannia vil NAV dekke utgiftene til hjemtransporten. Hvis dødsfallet skjer andre steder i verden og avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet bekoste hjemtransporten. Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring, må de pårørende selv dekke kostnadene. Det gjelder også særlige regler for dekning av hjemtransport dersom dødsfallet skyldes yrkesskade.

Kisterud_transparent_hvit.png

TELEFON: 35 96 04 82

Meny

bottom of page