top of page

LINKER

Virke_Gravferd_RGB_skisse_001.jpeg

Under finner du linker til nyttig informasjon knyttet til spørsmål du vil møte når du opplever et dødsfall:

Orientering om arv

Gravferdsloven

Stønad i forbindelse med gravferd

Virke Gravferd

 

 

Virke Gravferd er en bransjeorganisasjon for gravferdsbransjen i Norge, og er en del av Hovedorganisasjonen Virke. Virke Gravferd arbeider for en kvalitetsmessig god utvikling av bransjen og for å fremme gode gravferdstradisjoner.

Virke Gravferd arbeider for å utvikle bransjens faglige standard gjennom sitt arbeid i Norge og ved deltagelse i internasjonale bransjeorganisasjoner.

Virke Gravferd arbeider for en aktiv kompetanseheving innen bransjen, og har utviklet brevkurs, egne fagkurs og e-læring. Fagkretsen spenner vidt med temaer som sorg, livssyn, ritualer, kontorrutiner, hygiene ved dødsfall, organisasjon, ledelse og økonomi m.m.

Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å overholde organisasjonens egen standard og etiske retningslinjer som regulerer det kvalitative nivå for bransjen.

Et eget utvalg for kvalitetssikring besøker jevnlig medlemsbyråene for å sikre at de etterlever Virke Gravferds standard, regelverk og offentlige lover og regler.

Dersom pårørende føler seg utsatt for feilaktig behandling av et byrå eller om det oppstår en uenighet, kan man henvende seg til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet kan mekle i saken for om mulig å komme frem til en løsning partene i mellom. Dette er et frivillig tilbud som er gratis for partene å benytte, og er et alternativ til en alminnelig rettsprosess. Se forøvrig ytterligere informasjon på Forbrukerrådets hjemmesider.

Bransjeorganisasjonens logo kan benyttes av alle begravelsesbyråer som er opptatt som medlemmer i Virke Gravferd.

Kisterud_transparent_hvit.png

TELEFON: 35 96 04 82

Meny

bottom of page